Rekisteriseloste | Konkurssihuutokauppa

Rekisteriseloste

Alla henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Monet Oy
Y-tunnus: 0996594-1
Postiosoite: Inkerintie 35, 01420 Vantaa

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ilpo Kitti
0400 416 191
ilpo.kitti (at) monet.fi

Rekisterin nimi

Konkurssihuutokauppa.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Konkurssihuutokauppa.fi-verkkosivustolla järjestetään nettihuutokauppoja, sekä ilmoitetaan perinteisistä huutokaupoista, joihin liittyen keräämme huutokauppoihin osallistujien, sekä ilmoittajien tietoja.

1. Palvelu täyttää henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, joita ovat mm.

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Suoramarkkinointi sähköisesti sekä tekstiviestein, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa.

Monet Oy:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Pyydämme ilmoittamaan asiasta ensisijaisesti sähköpostitse.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavanlaisia tietoja palvelun käyttäjistä:

 • Yksityiskäyttäjät: nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero
 • Yrityskäyttäjät: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Mm. tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

Tietolähteet

Tiedot päivitetään lähinnä palveluun rekisteröityneiltä oikeushenkilöiltä ja organisaatioilta itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää, sekä postin osoitetietojärjestelmää ja muita julkisia tai yksityisiä rekistereitä.

Tietojen luovuttaminen

Monet Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojaus

A. Manuaalinen aineisto

Emme käytä manuaalista aineistoa.

B.  Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Kulkua serveritilaan valvotaan.